کاتالوگ لامپ ال ای دی و کم مصرف

LED light bulbs

لامپ LED شمعی - اشکی-ساده 7 وات

کد :


قیمت : تماس بگیرید

لامپ توان بالا - 40 وات

کد :

230V-50Hz - IP20 - چیپ LED - بدون UV - مصرف انرژی A+ - عمر مفید 25000 ساعت - سرپیچ E27 - زاویه تابش 230


قیمت : تماس بگیرید

لامپ توان بالا - 60 وات

کد :

230V-50Hz - IP20 - چیپ LED - بدون UV - مصرف انرژی A+ - عمر مفید 25000 ساعت - سرپیچ E27 - زاویه تابش 230


قیمت : تماس بگیرید

لامپ توان بالا - 50 وات

کد :

230V-50Hz - IP20 - چیپ LED - بدون UV - مصرف انرژی A+ - عمر مفید 25000 ساعت - سرپیچ E27 - زاویه تابش 230


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED شمعی - اشکی- 7 وات

کد :


قیمت : تماس بگیرید

لامپ توان بالا - 30 وات

کد :

230V-50Hz - IP20 - چیپ LED - بدون UV - مصرف انرژی A+ - عمر مفید 25000 ساعت - سرپیچ E27 - زاویه تابش 230


قیمت : تماس بگیرید

لامپ توان بالا - 100 وات

کد :

230V-50Hz - IP20 - چیپ LED - بدون UV - مصرف انرژی A+ - عمر مفید 25000 ساعت - سرپیچ E27 - زاویه تابش 230


قیمت : تماس بگیرید

لامپ توان بالا - 120 وات

کد :

230V-50Hz - IP20 - چیپ LED - بدون UV - مصرف انرژی A+ - عمر مفید 25000 ساعت - سرپیچ E27 - زاویه تابش 230


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED جهت دار - 6 وات سرپیچ E27

کد :


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED جهت دار - 6 وات سرپیچ E14

کد :


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED حبابی - 5 وات سرپیچ E27

کد :


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED حبابی - 18 وات سرپیچ معمولی

کد :

230V-50Hz - IP20 - Non Dimmable - چیپ LED - بدون UV - مصرف انرژی A+ - طول عمر 25000 ساعت - سرپیچ E27 - زاویه تابش 230


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED حبابی - 25 وات سرپیچ معمولی

کد :

230V-50Hz - IP20 - Non Dimmable - چیپ LED - بدون UV - مصرف انرژی A+ - طول عمر 25000 ساعت - سرپیچ E27 - زاویه تابش 230


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED حبابی - 12 وات سرپیچ معمولی

کد :

230V-50Hz - IP20 - Non Dimmable - چیپ LED - بدون UV - مصرف انرژی A+ - طول عمر 25000 ساعت - سرپیچ E27 - زاویه تابش 230


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED حبابی - 9 وات سرپیچ معمولی

کد :

230V-50Hz - IP20 - Non Dimmable - چیپ LED - بدون UV - مصرف انرژی A+ - طول عمر 25000 ساعت - سرپیچ E27 - زاویه تابش 230


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED جهت دار - 8 وات سرپیچ معمولی

کد :


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED حبابی - 5 وات سرپیچ E14

کد :


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED حبابی - 15 وات سرپیچ معمولی

کد :

230V-50Hz - IP20 - Non Dimmable - چیپ LED - بدون UV - مصرف انرژی A+ - طول عمر 25000 ساعت - سرپیچ E27 - زاویه تابش 230


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED سنسوردار 5 وات سرپیچی داتیس

کد :

لامپ LED سنسوردار سرپیچ دار 5 وات – مجهز به سنسور حرکتی انسان – دارای توان 5 وات – رنگ نور مهتابی – دارای دو سال گارانتی تعویض


قیمت : تماس بگیرید

لامپ LED سنسوردار 3 وات دوشاخه دار داتیس

کد :

لامپ LED سنسوردار پریزدار 3 وات – مجهز به سنسور حرکتی انسان – دارای توان 3 وات – رنگ نور مهتابی – دارای دوسال گارانتی تعویض - دارای یک دوشاخه در بسته بندی محصول


قیمت : تماس بگیرید

تعمیرات انواع چراغ