کاتالوگ چراغ استوانه ای

Cylindrical Lights

چراغ استوانه ای 15 وات

کد : C2

SMD رنگ بدنه : مشکی ، سفید رنگ نور : سفید، آفتابی، نچرال قطر 8 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه ای 20 وات

کد : C6

COB رنگ بدنه : مشکی ، سفید رنگ نور : سفید، آفتابی، نچرال قطر 13.5 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه ای 20 وات CO

کد : C10

رنگ بدنه : مشکی ، سفید رنگ نور : سفید، آفتابی، نچرال قطر 8 سانتی متر و ارتفاع 30 سانتی متر


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه ای 20 وات

کد : C3

SMD رنگ بدنه : مشکی ، سفید رنگ نور : سفید، آفتابی، نچرال قطر 7 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه ای 10 وات

کد : C4

COB رنگ بدنه : مشکی ، سفید رنگ نور : سفید، آفتابی، نچرال قطر 6.5 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه ای GU10

کد : C7

رنگ بدنه : مشکی ، سفید قطر 6.5 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه ای 15 وات

کد : C5

COB رنگ بدنه : مشکی ، سفید رنگ نور : سفید، آفتابی، نچرال قطر 8 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه ای 9 وات SM

کد : C1

رنگ بدنه : مشکی ، سفید رنگ نور : سفید، آفتابی، نچرال قطر 6 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه ای GU10

کد : C8

رنگ بدنه : مشکی ، سفید قطر 6.5 سانتی متر و ارتفاع 30 سانتی متر


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه ای 15 وات COB

کد : C9

رنگ بدنه : مشکی ، سفید رنگ نور : سفید، آفتابی، نچرال قطر 6.5 سانتی متر و ارتفاع 30 سانتی متر


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه 18 وات COB روکار B.L.N

کد :


ارتفاع : 10 سانتی‌متر و ارتفاع سفارشی
قطر : 10 سانتی‌متر
دارای یک متر سیم قابل تنظیم
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه 30 وات روکار COB

کد :


ارتفاع : 15 سانتی‌متر
قطر : 10 سانتی‌متر
دارای طول عمر بالا
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه 12 وات روکار COB

کد :


ارتفاع : 10 سانتی‌متر
قطر : 8 سانتی‌متر
دارای طول عمر بالا
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه 15 وات COB روکار B.L.N

کد :


ارتفاع : 30 سانتی‌متر و ارتفاع سفارشی
قطر : 6.5 سانتی‌متر
دارای یک متر سیم قابل تنظیم
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه 12 وات COB روکار B.L.N

کد :


ارتفاع : 10 سانتی‌متر و ارتفاع سفارشی
قطر : 8 سانتی‌متر
دارای یک متر سیم قابل تنظیم
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه 18 وات روکار

کد :


ارتفاع : 13.5 سانتی‌متر
قطر : 10 سانتی‌متر
دارای طول عمر بالا
رنگ بدنه مشکی و سفید
رنگ نور : آفتابی و مهتابی و نچرال
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه 15 وات روکار COB

کد :


ارتفاع : 10 سانتی‌متر
قطر : 8 سانتی‌متر
دارای طول عمر بالا
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه 20 وات روکار COB

کد :


ارتفاع : 13 سانتی‌متر
قطر : 10 سانتی‌متر
دارای طول عمر بالا
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه 6 وات روکار SMD برلیان

کد :


ارتفاع : 5 سانتی‌متر
قطر : 4 سانتی‌متر
دارای طول عمر بالا
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه 7 وات روکار COB برلیان B.L.N

کد :


قطر : 6 سانتی‌متر
ارتفاع : 10 سانتی‌متر و ارتفاع سفارشی
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای یک متر سیم قابل تنظیم
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه ای 10 وات روکار COB

کد :


ارتفاع : 10 سانتی‌متر
قطر : 6.5 سانتی‌متر
دارای طول عمر بالا
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه 6 وات SMD روکار برلیان B.L.N

کد :


نوع تکنولوژی : SMD
توان مصرفی : 6 وات
قطر : 6 سانتی‌متر
ارتفاع : 10 سانتی‌متر و ارتفاع سفارشی
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای یک متر سیم قابل تنظیم
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه ای 7 وات روکار COB پایه استارتی GU10

کد :


ارتفاع : 10 سانتی‌متر
قطر : 6 سانتی‌متر
دارای طول عمر بالا
پایه استارتی GU10
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه 20 وات SMD روکار مدل PN-20 برلیان B.L.N

کد :


نوع تکنولوژی : SMD
توان مصرفی : 20 وات
قطر : 10 سانتی‌متر
ارتفاع : 30 سانتی‌متر و ارتفاع سفارشی
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای یک متر سیم قابل تنظیم
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه 20 وات روکار SMD برلیان

کد :


ارتفاع : 10 تا 60 سانتی‌متر – بنابر درخواست خریدار
قطر : 10 سانتی‌متر
دارای طول عمر بالا
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه روکار فکی 360 درجه 20 وات B.L.N

کد :


ارتفاع : 13 سانتی‌متر
قطر : 10 سانتی‌متر
دارای طول عمر بالا
رنگ بدنه مشکی و سفید
رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه 15 وات روکار SMD برلیان

کد :


ارتفاع : 10 سانتی‌متر
قطر : 8 سانتی‌متر
چیپ تایوان
دارای طول عمر بالا
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه 9 وات روکار SMD برلیان

کد :


ارتفاع : 10 سانتی‌متر
قطر : 6.5 سانتی‌متر
چیپ تایوان
دارای طول عمر بالا
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه 20 وات COB روکار برلیان B.L.N

کد :


ارتفاع : 10 سانتی‌متر و ارتفاع سفارشی
قطر : 8 سانتی‌متر
دارای یک متر سیم قابل تنظیم
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه روکار قابل تنظیم 18 وات B.L.N

کد :


ارتفاع : – سانتی‌متر
قطر : – سانتی‌متر
دارای طول عمر بالا
رنگ بدنه مشکی و سفید
رنگ نور آفتابی و مهتابی و نچرال
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه ای روکار پایه استارتی GU10

کد :


ارتفاع : 30 سانتی‌متر
قطر : 6.5 سانتی‌متر
پایه استارتی GU10
دارای طول عمر بالا
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه 9 وات SMD روکار برلیان B.L.N

کد :


نوع تکنولوژی : SMD
توان مصرفی : 9 وات
قطر : 6 سانتی‌متر
ارتفاع : 30 سانتی‌متر و ارتفاع سفارشی
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای یک متر سیم قابل تنظیم
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه 12 وات SMD روکار برلیان B.L.N

کد :


نوع تکنولوژی : SMD
توان مصرفی : 12 وات
قطر : 8 سانتی‌متر
ارتفاع : 30 سانتی‌متر و ارتفاع سفارشی
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای یک متر سیم قابل تنظیم
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

چراغ استوانه 30 وات روکار SMD برلیان

کد :


ارتفاع : 12 سانتی‌متر
قطر : 10 سانتی‌متر
دارای طول عمر بالا
رنگ بدنه مشکی و سفید
رنگ نور : آفتابی ، مهتابی و نچرال
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی


قیمت : تماس بگیرید

آویز استوانه 15 وات SMD روکار مدل PN-15 برلیان B.L.N

کد :


نوع تکنولوژی : SMD
توان مصرفی : 15 وات
قطر : 8 سانتی‌متر
ارتفاع : 30 سانتی‌متر و ارتفاع سفارشی
دارای هیت سینک خنک کننده آلومینیومی
دارای یک متر سیم قابل تنظیم
دارای 2 سال گارانتی


قیمت : تماس بگیرید

تعمیرات انواع چراغ