محصولات برند افراتاب در لاله زار

 افراتاب

دارک لایت Dark Light ارائه دهنده محصولات برند افراتاب در بازار لاله زار می باشد.

لامپ LED شمعی - اشکی-ساده 7 وات افراتابلامپ توان بالا - 40 وات افراتابلامپ توان بالا - 60 وات افراتابلامپ توان بالا - 50 وات افراتابلامپ توان بالا - 100 وات افراتابلامپ توان بالا - 120 وات افراتابلامپ توان بالا - 30 وات افراتابلامپ LED شمعی - اشکی- 7 وات افراتابلامپ LED جهت دار - 6 وات سرپیچ E27 افراتابلامپ LED حبابی - 5 وات سرپیچ E27 افراتابلامپ LED حبابی - 18 وات سرپیچ معمولی افراتابلامپ LED حبابی - 12 وات سرپیچ معمولی افراتابلامپ LED حبابی - 25 وات سرپیچ معمولی افراتابلامپ LED جهت دار - 6 وات سرپیچ E14 افراتابلامپ LED جهت دار - 8 وات سرپیچ معمولی افراتابلامپ LED حبابی - 9 وات سرپیچ معمولی افراتابلامپ LED حبابی - 5 وات سرپیچ E14 افراتابلامپ LED حبابی - 15 وات سرپیچ معمولی افراتابتعمیرات انواع چراغ
طراحی و اجرا