محصولات برند ایمکس در لاله زار

 ایمکس

دارک لایت Dark Light ارائه دهنده محصولات برند ایمکس در بازار لاله زار می باشد.

چراغ استخری ایمکس مدل روکار کد 36RR ایمکسچراغ استخری 9 وات ایمکس مدل پایه دار کد 9REP ایمکسچراغ استخری 54 وات ایمکس مدل فلت فول کالر کد 54RRRGB ایمکسچراغ استخری 6 وات ایمکس مدل وال واشر کد 6RW ایمکسچراغ استخری 6 وات ایمکس مدل پایه دار کد 6REP ایمکسچراغ استخری 18 وات ایمکس مدل توکار کد 18RE ایمکسچراغ استخری 6 وات ایمکس مدل فنردار سقفی ایمکسچراغ استخری 3 وات ایمکس مدل فنردار سقفی ایمکسچراغ استخری 18 وات ایمکس مدل فلت کد 18RR ایمکسچراغ استخری 3 وات ایمکس مدل پایه دار کد 3REP ایمکسچراغ استخری 12 وات ایمکس مدل توکار کد 12RE ایمکسچراغ استخری 36 وات ایمکس مدل PAK4 -36RE بسته 4 عددی ایمکسچراغ استخری 54 وات ایمکس مدل توکار فول کالر کد 54RERGB ایمکسچراغ استخری 36وات ایمکس مدل 36REM ایمکسچراغ استخری 6 وات ایمکس روکار کد 6RR ایمکسچراغ استخری 18 وات ایمکس مدل توکار فول کالر کد 18RERGB ایمکسچراغ استخری 9 وات ایمکس مدل توکار فول کالر کد 9RERGB ایمکسچراغ استخری 9 وات ایمکس مدل فواره ای کد 9RFM ایمکسچراغ استخری 18 وات ایمکس مدل 18REM ایمکسچراغ استخری 54 وات ایمکس مدل فلت فول کالر کد 54RRRGB ایمکسچراغ استخری 36 وات ایمکس مدل توکار فول کالر کد 36RERGB ایمکسچراغ استخری 9 وات ایمکس مدل فواره ای کد 9RFTM ایمکسچراغ استخری 3 وات ایمکس مدل 3RE ایمکستعمیرات انواع چراغ