محصولات برند داتیس در لاله زار

 داتیس

دارک لایت Dark Light ارائه دهنده محصولات برند داتیس در بازار لاله زار می باشد.

چراغ کارگاهی اوفو 200 وات داتیس داتیسپنل روکار گرد ویتا 30 وات داتیس داتیسچراغ کارگاهی اوفو 150 وات داتیس داتیسوال واشر 22وات 40سانت IP65 داتیس داتیسوال واشر 42وات 80سانت IP65 داتیس داتیسپنل روکار مربع 48 وات 60 در 60 داتیس داتیسچراغ توکار امگا 36وات داتیس داتیسچراغ تونلی آتا 18وات IP54 SMD داتیس داتیسپنل روکار مربع 48 وات 60 در 60 داتیس داتیسپنل توکار مربع 72 وات 60 در 60 داتیس داتیسچراغ وکو روکار IP54 گرد 20وات داتیس داتیسپنل روکار مربع ویتا 30 وات داتیس داتیسچراغ توکار امگا 26وات داتیس داتیسچراغ توکار لومیا 24 وات داتیس داتیسچراغ توکار امگا10وات داتیس داتیسچراغ کارگاهی اوفو 100 وات داتیس داتیسوال واشر 10وات 20سانت IP65 داتیس داتیسچراغ توکار امگا 20وات داتیس داتیسچراغ توکار لومیا 12 وات داتیس داتیسچراغ توکار امگا 14وات داتیس داتیسسنسور ماکرویو DS3 روکار داتیس داتیسچراغ توکار امگا IP54 10وات داتیس داتیسچراغ توکار لومیا 6 وات داتیس داتیسچراغ سنسور دار اضطراری 18 وات داتیس داتیسسنسور تک دتکتور DS1 روکار داتیس داتیسچراغ سنسور دار 18 وات داتیس داتیسسنسور هالوژنی تک دتکتور DS2 روکار داتیس داتیسپنل روکار خطی 120 سانت 58 وات داتیس داتیسپنل گرد روکار ویتا پلاس 36 وات داتیس داتیسپنل روکار خطی 60 سانت 30 وات داتیس داتیسچراغ توکار فاما 30 وات 22 سانت داتیس داتیسپروژکتور والواشر آلفا پلاس 100وات داتیس داتیسپروژکتور نما جت لایت 24وات IP65 داتیس داتیسپنل پلاس روکار خطی 90 سانت 40 وات داتیس داتیسپنل پلاس روکار خطی 120 سانت 60 وات داتیس داتیسپنل روکار خطی 90 سانت 40 وات داتیس داتیسپروژکتور مستطیلی وگا 50 وات داتیس داتیسپروژکتور نما 5وات پلاس IP65 داتیس داتیسچراغ وکو گرد روکار IP54 گرد 10وات داتیس داتیسپروژکتور نما 3وات پلاس IP65 داتیس داتیسپنل مربع روکار ویتا پلاس 24 وات داتیس داتیسپنل گرد روکار ویتا پلاس 24 وات داتیس داتیسپروژکتور والواشر آلفا پلاس 400وات داتیس داتیسپروژکتور مستطیلی وگا 150 وات داتیس داتیسچراغ دفنی پارکتی 7وات IP65 داتیس داتیسپنل گرد روکار ویتا پلاس 48 وات داتیس داتیسچراغ دفنی پارکتی 5وات IP65 داتیس داتیسپروژکتور والواشر آلفا پلاس 200وات داتیس داتیسپروژکتور نما 12وات پلاس IP65 داتیس داتیسچراغ دفنی پارکتی 3وات IP65 داتیس داتیسچراغ توکار فاما 60 وات 22 سانت داتیس داتیسپروژکتور والواشر آلفا پلاس 300وات داتیس داتیسپروژکتور نما 24وات پلاس IP65 داتیس داتیسچراغ دفنی پارکتی 1وات IP65 داتیس داتیسچراغ توکار فاما 18 وات 17 سانت داتیس داتیسپنل مربع روکار ویتا پلاس 48 وات داتیس داتیسچراغ وکو گرد روکار IP54 گرد 20وات داتیس داتیسچراغ وکو بیضی روکار IP54 گرد 10وات داتیس داتیسپنل مربع روکار ویتا پلاس 36 وات داتیس داتیسچراغ توکار فاما 10 وات 10 سانت داتیس داتیسچراغ توکار فاما 40 وات 19 سانت داتیس داتیسپنل پلاس روکار خطی 60 سانت 30 وات داتیس داتیسپروژکتور مستطیلی وگا 100 وات داتیس داتیستعمیرات انواع چراغ
طراحی و اجرا