محصولات برند داتیس در لاله زار

 داتیس

دارک لایت Dark Light ارائه دهنده محصولات برند داتیس در بازار لاله زار می باشد.

وال واشر 42وات 80سانت IP65 داتیس داتیسپنل روکار گرد ویتا 30 وات داتیس داتیسچراغ توکار امگا 36وات داتیس داتیسچراغ کارگاهی اوفو 200 وات داتیس داتیسوال واشر 22وات 40سانت IP65 داتیس داتیسچراغ کارگاهی اوفو 150 وات داتیس داتیسچراغ تونلی آتا 18وات IP54 SMD داتیس داتیسوال واشر 10وات 20سانت IP65 داتیس داتیسچراغ کارگاهی اوفو 100 وات داتیس داتیسپنل توکار مربع 72 وات 60 در 60 داتیس داتیسپنل روکار مربع 48 وات 60 در 60 داتیس داتیسچراغ وکو روکار IP54 گرد 20وات داتیس داتیسپنل روکار مربع 48 وات 60 در 60 داتیس داتیسسنسور ماکرویو DS3 روکار داتیس داتیسپنل روکار مربع ویتا 30 وات داتیس داتیسچراغ توکار لومیا 6 وات داتیس داتیسچراغ توکار امگا10وات داتیس داتیسچراغ توکار لومیا 24 وات داتیس داتیسچراغ توکار امگا 26وات داتیس داتیسچراغ توکار امگا 20وات داتیس داتیسچراغ توکار لومیا 12 وات داتیس داتیسچراغ توکار امگا IP54 10وات داتیس داتیسچراغ توکار امگا 14وات داتیس داتیسچراغ سنسور دار اضطراری 18 وات داتیس داتیسچراغ سنسور دار 18 وات داتیس داتیسپنل روکار خطی 120 سانت 58 وات داتیس داتیسسنسور تک دتکتور DS1 روکار داتیس داتیسسنسور هالوژنی تک دتکتور DS2 روکار داتیس داتیسپنل روکار خطی 60 سانت 30 وات داتیس داتیسپنل پلاس روکار خطی 120 سانت 60 وات داتیس داتیسپنل روکار خطی 90 سانت 40 وات داتیس داتیسپنل پلاس روکار خطی 90 سانت 40 وات داتیس داتیسپروژکتور نما جت لایت 24وات IP65 داتیس داتیسچراغ توکار فاما 30 وات 22 سانت داتیس داتیسپروژکتور نما 5وات پلاس IP65 داتیس داتیسچراغ دفنی پارکتی 5وات IP65 داتیس داتیسپنل گرد روکار ویتا پلاس 36 وات داتیس داتیسپروژکتور نما 3وات پلاس IP65 داتیس داتیسچراغ دفنی پارکتی 7وات IP65 داتیس داتیسپروژکتور والواشر آلفا پلاس 100وات داتیس داتیسچراغ دفنی پارکتی 3وات IP65 داتیس داتیسپروژکتور نما 12وات پلاس IP65 داتیس داتیسپروژکتور نما 24وات پلاس IP65 داتیس داتیسپروژکتور مستطیلی وگا 50 وات داتیس داتیسپنل مربع روکار ویتا پلاس 24 وات داتیس داتیسچراغ وکو گرد روکار IP54 گرد 10وات داتیس داتیسچراغ دفنی پارکتی 1وات IP65 داتیس داتیسپروژکتور والواشر آلفا پلاس 200وات داتیس داتیسپنل گرد روکار ویتا پلاس 24 وات داتیس داتیسپروژکتور والواشر آلفا پلاس 300وات داتیس داتیستعمیرات انواع چراغ
طراحی و اجرا