محصولات برند شعاع پارس در لاله زار

 شعاع پارس

دارک لایت Dark Light ارائه دهنده محصولات برند شعاع پارس در بازار لاله زار می باشد.

چراغ آویز مگنتی SH-MP20-2M شعاع پارسچراغ خطی مگنتی SH-MF20-2M شعاع پارسچراغ مگنتی خطی SH-MF30-2M شعاع پارسچراغ آویز مگنتی SH-MP10-2M شعاع پارسچراغ نقطه ای مگنتی SH-MG18-2M شعاع پارسچراغ نقطه ای مگنتی SH-MG12-2M شعاع پارسچراغ مگنتی خطی SH-MF10-2M شعاع پارسچراغ موضعی مگنتی SH-MT25-2M شعاع پارسچراغ موضعی مگنتی SH-MT10-2M شعاع پارسچراغ خطی مگنتی SH-MF40-2M شعاع پارسمنبع تغذیه چراغ مگنتی MD100-2M شعاع پارسریل مگنت روکار SH-MPS-2M شعاع پارسچراغ خطی متحرک مگنتی SH-MFA12-2M شعاع پارسریل مگنت توکار SH-MPR-2M شعاع پارسچراغ مگنتی خطی متحرک SH-MFA6-2M شعاع پارسچراغ مگنتی نقطه ای متحرک SH-MGA6-2M شعاع پارسچراغ مگنتی نقطه ای متحرک SH-MGA12-2M شعاع پارسرابط ریل توکار چراغ مگنتی سقف به سقف سه طرفه شعاع پارسرابط ریل توکار چراغ مگنتی سقف به سقف SH-MCCRC-2M شعاع پارسرابط الکتریکال متحرک چراغ مگنتی SH-MEAC-2M شعاع پارسرابط ریل توکار چراغ مگنتی سقف به سقف چهارطرفه شعاع پارسرابط ریل روکار چراغ مگنتی مستقیم – ۹۰ درجه SH-MSCC-2M شعاع پارسرابط ریل توکار چراغ مگنتی دیوار به سقف SH-MWCRC-2M شعاع پارسرابط الکتریکال مستقیم چراغ مگنتی SH-MEDC-2M شعاع پارسریل رابط توکار چراغ مگنتی سقف به دیوار SH-MCWRC-2M شعاع پارسرابط ریل روکار سقف به سقف سه طرفه SH-MSCC3W- شعاع پارسرابط ریل روکار سقف به دیوار SH-MSRC-2M شعاع پارسرابط ریل روکار چهار طرفه SH-MSCC4W-2M شعاع پارستعمیرات انواع چراغ
طراحی و اجرا