خدمات مشاوره،طراحی، اجرا در دارک لایت

از مشاوره ، تامین ، طراحی و اجرا با شما خواهیم بود .
مجموعه دارک لایت برای انبوه سازان و پروژه های ساختمانی، خدمات رایگان مشاوره ، بازدید و طراحی پروژه های ساختمانی را ارائه می دهد .
همچنین در حوزه اجرا، از مرحله سیم کشی و سیم بندی تا لایتینگ و نورپردازی ساختمان خدمات تخصصی و اجرا ارائه می کند .


بازدید از پروژه

ّبازدید از پروژه

Visit the construction

بررسی پروژه و ساختار برق و فضاهای بیرونی، داخلی و پارکینگ ها و مشاعات وارائه برآورد های اولیه و نهایی زمان اجرا، لوازم و المان های روشنایی مورد نیاز، قیمت ها و دستمزدها

کارشناسی و مشاوره

کارشناسی و مشاوره

Expertise and consulting

ارائه راهکارها و راه حل های حوزه برق و روشنایی برای پروژه های مسکونی ، تجاری و خاص .

نقشه و طراحی

نقشه و طراحی

Plan and design

ارائه پلن ها و نقشه های اجرایی برای ساختمان ها و پروژه های ساختمانی بر اساس شرایط و نوع کارکرد ساختمان با در نظر گرفتن توسعه پذیری و پشتیبانی و نگهداری المان های نوری ساختمان

اجرا و نصب

اجرا و نصب

Run and install

اجرای پروژه های برقکاری و برق و روشنایی ساختمانی در پروژه های ساختمانی مسکونی، تجاری و اداری

تعمیرات انواع چراغ
طراحی و اجرا